INNOWACYJNE WŁOKIENNICTWO 2020+

Newsletter IW2020+

Zakup infrastruktury badawczej


NOWA INFRASTRUKTURA BADAWCZA ZAKŁADÓW NAUKOWYCH

Komputerowy klaster obliczeniowy

To stacja robocza o wyjątkowo wysokiej wydajności, wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem Ansys WORKBENCH. Został zakupiony w celu ulepszenia infrastruktury badawczej, niezbędnej do projektowania bardzo zaawansowanych układów balistycznych i materiałowych oraz przeprowadzania kompleksowych analiz numerycznych, w tym symulacji komputerowych w oparciu o Metodę Elementów Skończonych (MES). Klaster umożliwia nam zaawansowane projektowanie oraz modelowanie obiektów w środowisku 3D, a także analizę zjawisk fizyko-mechanicznych w nich zachodzących. Umożliwia również przeprowadzanie kompleksowych symulacji statycznych i dynamicznych modelowanych układów balistycznych i materiałowych, oraz zaawansowanych rozwiązań stosowanych w dziedzinie obronności, między innymi środków ochrony osobistej.

Pracownia Wizualizacji 3D

Nowa infrastruktura badawcza pracowni wizualizacji 3D oraz prototypowania to:
• drukarka 3D - Form Labs 2,
• ręczny skaner 3D - ARTEC SPACE SPIDER,
• mobilny skaner optyczny - ATOS Compact Scan 8M,
• wyspecjalizowane oprogramowanie (Solid Edge Premium, Artec Studio, Atos Professional, Geomagic oraz GOM Inspect).

Urządzenia wraz z oprogramowaniem są wykorzystywane do tzw. inżynierii odwrotnej - przygotowania modelu CAD istniejących już wyrobów, tworzenia na ich podstawie dokumentacji technicznej, a także wprowadzaniu ulepszeń i modyfikacji do istniejących wyrobów. W tym procesie istotną rolę pełni również zakupiona drukarka 3D, pozwalająca na stworzenie prototypu zmodyfikowanego wyrobu z żywic światłoutwardzalnych. Zakupione oprogramowanie Siemens Solid Edge Premium jest dopełnieniem systemu do wizualizacji i prototypowania. Jest to wieloelementowe narzędzie pozwalające na zaawansowane tworzenie i edycję modeli 3D – elementów mechanicznych, instalacji elektrycznych i wielu innych. Dzięki narzędziom do symulacji pozwala również definiować i realizować szereg procesów produkcji. Oprogramowanie daje możliwość stworzenia w pełni funkcjonalnego i gotowego do produkcji projektu w idealnie połączonym środowisku CAD.

NOWA INFRASTRUKTURA BADAWCZA LABORATORIUM CHEMICZNEGO

Stanowisko do badań krystaliczności polimerów o znacząco wysokiej temperaturze topnienia

W jego skład wchodzą następujące urządzenia: różnicowy kalorymetr skaningowy (DSC), analizator termograwimetryczny (TGA) oraz dynamiczny analizator mechaniczny (DMA). Metody analizy termicznej, takie jak DSC i TGA, umożliwiają pozyskanie informacji dotyczących zmian wybranych właściwości badanej próbki na skutek działania określonej temperatury. Podstawowymi dystynktywnymi parametrami termicznymi, jakie można oznaczyć, korzystując z powyższych urządzeń, są m.in. wyznaczenie temperatury zeszklenia, topnienia, rozkładu, określonych ubytków masy czy przemian polimorficznych. DMA to technika umożliwiająca pozyskanie danych z zakresu właściwości mechanicznych i lepkosprężystych badanej próbki. Próbka materiału poddawana jest deformacji oraz naprężeniom na różne sposoby (wyginanie, ścinanie, ściskanie, rozciąganie). Duża czułość aparatu, szeroki zakres dynamicznej sztywności, częstotliwości, odkształcenia oraz temperatury pozwala na wykonywanie pomiarów zmian modułu dynamicznego i tłumienia podczas przemiany określającej temperaturę np. zeszklenia, jak również na wykrywanie wszystkich drugorzędnych przemian.

Stanowisko badawcze do oznaczania zawartości metali ciężkich (ICP)

Zakupiony spektrometr pomoże w osiąganiu niezwykle precyzyjnych wyników w zakresie oznaczania zawartości metali ciężkich w tekstyliach. Spektrometr ICP-OES zapewnia najszybszą analizę przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji i zwiększeniu wydajności. Zapewnia przy tym szybkość oraz łatwość użycia. Unikalna technologia dichroicznego spektralnego łącznika pozwala osiągać wyższą wydajność przy bardzo prostej kalibracji, a technologia jednoczesnego podwójnego podglądu plazmy pionowej (SVDV) zapewnia szybkie analizy i niskie zużycie gazu. Dodatkowo zakupiono również mineralizator mikrofalowy, wielostanowiskowy. Urządzenie wykorzystywane jest, przez zespół naszych specjalistów, do mikrofalowego roztwarzania wszystkich typów wyrobów tekstylnych na etapie przygotowania próbek do oznaczania zawartości metali ciężkich przy użyciu spektrometru ICP-OES.

NOWA INFRASTRUKTURA BADAWCZA LABORATORIUM BALISTYCZNEGO

Stanowisko badawcze do pomiaru odblaskowości

Stanowisko badawcze składa się z:
• urządzenia do pomiaru świateł odblaskowych LMT RETRO 2000,
• goniometru ręcznego LMT - GO-M,
• stacji do pomiaru spektralnego samochodowych źródeł światła i fluorescencyjnych urządzeń odblaskowych LMT SM-A150.

Stanowisko pozwala na ocenę fotometryczną, pomiar, a także charakterystykę świateł odblaskowych i pokryć odblaskowych zapewniających bezpieczeństwo użytkownika wyrobów i sprzętu w ciemności lub przy słabym oświetleniu. Badania mogą być realizowane m. in. w zakresie norm:
• PN-EN ISO 20471:2013-07,
• PN-EN 1150:2001,
• PN-EN 13356:2004.

Model Tułowia Typu Hybrid III

Stanowisko badawcze służące do oceny potencjalnych urazów ciała w przypadku ostrzału bądź uderzenia. Hybrid III, to 50-cio percentylowy manekin testowy, składający się z górnego korpusu, zgodny z Code of Federal Regulations Title 49, Part 572, Subpart E oraz Federal Motor Vehicle Safety Standards and Regulations, Standard No. 208. Umożliwia rejestrację przyspieszenia za pomocą akcelerometru umieszczonego we wnętrzu klatki piersiowej oraz pomiar odkształcenia klatki piersiowej. Rejestracja i analiza tych sygnałów pozwala na ocenę ryzyka pojawienia się obrażeń w klatce piersiowej podczas niepenetrującego uderzenia pocisku w osłonę balistyczną chroniącą ciało człowieka - Behind Armour Blunt Trauma (BABT). Wykonywanie badań balistycznych przy użyciu antropomorficznego modelu tułowia będzie miało bezpośrednie przełożenie na większą optymalizację konstrukcji balistycznych ochron tułowia pod kątem konstruowania bardziej funkcjonalnych, a przy tym bezpieczniejszych osłon balistycznych. Metodyki badawcze (np. PN-V-87000: 2011, NIJ Standard 0101.04, NIJ Standard 0101.06) nie uwzględniają oddziaływania dynamicznego ugięcia osłony na ciało użytkownika.

 

Działania promocyjne