Przejrzysta Strefa Badań i Innowacji - Rozszerzenie obszaru działalności badawczej Instytutu Bezpieczeństwa "MORATEX"

Planowanwe efekty

1 kwietnia 2018 rozpoczęła się realizacja projektu „Przejrzysta Strefa Badań i Innowacji - Rozszerzenie obszaru działalności badawczej Instytutu Bezpieczeństwa "MORATEX".


Podstawą realizacji jest umowa nr RPLD.01.01.00-10-0001/17-00 o dofinansowanie z Funduszy Europejskich, podpisana przez Instytucję Pośredniczącą (Województwo Łódzkie – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy).


Projekt stanowi komponent inwestycyjny - inwestycję w infrastrukturę budowlaną, techniczną i badawczą, typu skupionego, zmierzającą do doposażenia i modernizację istniejących laboratoriów (w tym dodatkowy tor strzelecki Laboratorium Badań Balistycznych do testowania amunicji i działań związanych z programami szkoleniowymi VR) oraz utworzenia dwóch wysokospecjalistycznych laboratoriów badawczych o znacząco indywidualnym charakterze zarówno w regionie, jaki w ujęciu międzyregionalnym oraz międzynarodowym. Komponent ten będzie realizowany na terenie ITB „MORATEX”.


Planowane efekty Projektu to przede wszystkim utworzenie dwóch wysokospecjalistycznych laboratoriów badawczych o znacząco indywidualnym charakterze i gospodarczym znaczeniu zarówno w regionie, jak i w ujęciu międzyregionalnym oraz międzynarodowym:

  • ERGOSecurity – oceny komfortu użytkowania zaawansowanych technologicznie włókienniczych wyrobów specjalnych,
  • CompositeLab – projektowania i oceny innowacyjnych kompozytów włókienniczych i symulacji konstrukcji wyrobów włókienniczych.

Zakłada się także synergiczne doposażenie i modernizację istniejących laboratoriów (Laboratorium Badań Metrologicznych, Laboratorium Badań Balistycznych oraz Laboratorium Badań Chemicznych) w infrastrukturę badawczą wspomagającą procesy badawcze, kompatybilną ocenę bezpieczeństwa, ergonomii oraz projektowanie zaawansowanych technologicznie, konstrukcyjnie i materiałowo rozwiązań o potencjalnej późniejszej aplikacji w obszarze wyrobów ochronnych, odzieży specjalnej i materiałów kompozytowych. Inwestycja stanowić będzie synergiczne dopełnienie infrastruktury badawczej już istniejącej w Instytucie.

Okres realizacji projektu PSI ustalono na ponad dwa lata, tj. od 2018 do 2022.

Wartość projektu wynosi 20 126 512,16 zł, dofinansowanie z Funduszy Europejskich to 11 246 538,99 zł. Dziękujemy!