Przejrzysta Strefa Badań i Innowacji - Rozszerzenie obszaru działalności badawczej Instytutu Bezpieczeństwa "MORATEX"

Postęp rzeczowy

W sytuacji znaczącego wzrostu planowanych całkowitych kosztów projektu oraz konieczności pozyskania dodatkowych środków na pokrycie znacznie zwiększonego wkładu własnego, Beneficjent uzyskał zgodę na wydłużenie okresu realizacji Projektu do końca września 2022 roku.
Jednakże, w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego COVID-19 oraz po przeanalizowaniu wszelkich opcji ekonomicznych związanych z działalnością Instytutu, podjęto decyzję o konieczności zawieszenia realizacji projektu na okres 8 miesięcy, tj. do grudnia 2020 r.