INNOWACYJNE WŁOKIENNICTWO 2020+

Postęp rzeczowy

Podczas realizacji projektu pojawiły się opóżnienia w budowie nowych pomieszczeń w ITB "MORATEX", które mają być docelową lokalizacją planowanego do zakupu Stanowiska badawczego do oceny powierzchniowego współczynnika odblasku, co jest spowodowane ogólną sytuacją na rynku usług budowlanych.
W związku z powyższym termin zakończenia realizacji projektu został przesunięty z dnia 31 lipca 2020 roku na dzień 30 września 2020 roku.

 

W ramach projektu Innowacyjne Włókiennictwo 2020+ zakupiono następującą infrastrukturę badawczą:

Zakład Projektowy / Zakład Projektowania Systemów Informatycznych
1) Komputerowy klaster obliczeniowy;
2) W ramach wyposażenia pracowni wizualizacji 3D zakupiono:
- drukarka 3D - Form Labs 2,
- ręczny skaner 3D - ARTEC SPACE SPIDER,
- mobilny skaner optyczny - ATOS Compact Scan 8M,
- wyspecjalizowane oprogramowanie (Solid Edge Premium, Artec Studio, Atos Professional, Geomagic oraz GOM Inspect).

Laboratorium Badań Balistycznych
a) Stanowisko badawcze do oceny powierzchniowego współczynnika odblasku;
b) Stanowisko badawcze oceny potencjalnych urazów ciała w aspekcie ostrzału bądź uderzenia – model tułowia typu Hybrid III;

Laboratorium Badań Chemicznych
a) Stanowisko badawcze do oznaczania zawartości metali ciężkich (ICP);
b) Stanowisko do badań krystaliczności polimerów o znacząco wysokiej temperaturze topnienia