INNOWACYJNE WŁOKIENNICTWO 2020+

Postęp rzeczowy

Podczas realizacji projektu pojawiły się opóżnienia w budowie nowych pomieszczeń w ITB "MORATEX", które mają być docelową lokalizacją planowanego do zakupu Stanowiska badawczego do oceny powierzchniowego współczynnika odblasku, co jest spowodowane ogólną sytuacją na rynku usług budowlanych.
W związku z powyższym termin zakończenia realizacji projektu został przesunięty z dnia 31 lipca 2020 roku na dzień 30 września 2020 roku.