INNOWACYJNE WŁOKIENNICTWO 2020+

Planowane efekty projektu

Od 1 lutego 2018 trwają prace w ramach projektu „Innowacyjne Włókiennictwo 2020+„, akronim IW2020+.


Podstawą realizacji jest umowa nr RPLD.01.01.00-10-0002/17-00 o dofinansowanie z Funduszy Europejskich, podpisana przez Instytucję Pośredniczącą (Województwo Łódzkie – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy) oraz Konsorcjum w składzie:

  • Politechnika Łódzka – Lider konsorcjum,
  • Instytut Technologii Bezpieczeństwa ,,MORATEX” – Konsorcjant,
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – Konsorcjant,
  • Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych – Konsorcjant,
  • Instytut Włókiennictwa – Konsorcjant.

Efektem planowanej inwestycji w nową infrastrukturę badawczą będzie realizacja założonego planu prac, która przełoży się na możliwości wdrożenia innowacyjnych technologii będących rezultatem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Ponadto projekt przyniesie pozytywne wpływy na mikroklimat i środo wisko naturalne.

Realizacja projektu IW2020+ potrwa ponad dwa lata, tj. 2018 – 2020. Wartość projektu wynosi 22 615 775,00zł, a dofinansowanie z Funduszy Europejskich to 12 532 330,27 zł. Dziękujemy!